Hoppa till innehåll

dipixadmin

hela Sveriges filmproduktionsbolag

Om Dipix

DIPIX är ett oberoende filmproduktionsbolag som erbjuder fullservice för produktion inom rörlig bild och ljud över hela Sverige.

Vi arbetar alltid nära våra kunder och vi finns med under hela produktionskedjan – från planering, till genomförande och därtill efterföljande uppföljning.

Exempel på produktion vi arbetar med är filmer för sociala medier, websända seminarium, informationsfilm, utbildningsfilm, produktfilmer, företagspresentationer, radio och TV-reklam, event, etc.

Grundaren av dipix film & tv AB

Torbjörn Holm

DIPIX är ett oberoende filmproduktionsbolag som erbjuder fullservice för produktion.

Vi arbetar alltid nära våra kunder och vi finns med under hela produktionskedjan – från planering, till genomförande och därtill efterföljande uppföljning, filmer för sociala medier, websända seminarium, informationsfilm, utbildningsfilm, produktfilmer, företagspresentationer, radio och TV-reklam, event, etc.

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att vi har ditt förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig. Vi värnar din integritet och lagrar all data på ett lagligt och säkert sätt och endast ett begränsat antal behöriga personer har tillgång till de delar av din data för att vi ska kunna fullgöra våra tjänster gentemot dig.

Hur samlar vi in data
Vi samlar in och behandlar data om dig som blir kund eller leverantör till oss eller har kontakt med oss via telefon, email, web-sida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Vi hämtar information från andra källor; t. ex publikt tillgängliga register och websidor, bl. a. för kreditbedömning och marknadsföring av våra tjänster. Vilken information vi samlar in beror på vilken eller vilka av våra tjänster du använder eller tillhandahåller. Är du inte kund samlar vi enbart in din email adress för utskick av vårt nyhetsbrev.

Hur hanterar vi data
Hanteringen av personuppgifterna följer EU:s dataförordning (GDPR) som gäller från och med 25 maj 2018.

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer, se tillämplig lagstiftning för fler definitioner.

Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, företag, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans-, betalnings- och inköpsinformation. Det kan också vara affärshistorik.

Hur använder vi data
Informationen används av oss för att kunna fullgöra våra tjänster och åtaganden gentemot dig, leverans av produkter och tjänster, marknadsföring, produktutveckling och fakturering.

Vem lämnar vi ut data till
Vi delar aldrig den information vi har om dig med tredje part och vi säljer aldrig adress eller personuppgifter.

Vi är skyldiga enligt lag att på begäran enligt myndighetsbeslut lämna ut den data som efterfrågas.

Hur länge behåller vi data
Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar bl. a. skydd av information, IT-infrastruktur och våra lokaler. Särskilda åtgärder har vidtagits vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorad. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter
Gäller det nyhetsbrev från oss kan du alltid avanmäla dig via länk i alla våra utskick eller kontakta oss så raderar vi de uppgifter du önskar.

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke. För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig. Du har alltid rätt att begära ut den information vi har lagrad om dig, få den rättad eller raderad. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Kontaktuppgifter
Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter lämnas av vårt personuppgiftsombud som nås via email: info@dipix.se.

Denna Integritetspolicy gäller tills vidare, ändringar kan förekomma, du kan se dessa genom att åter besöka denna sida. Vi kommer att meddela dig i händelse av att vi gör större uppdateringar av densamma.

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden Intresseavvägning när vi samlar och använder adresser för våra nyhetsbrev och direktmarknadsföring (B2B).

Följande är kopierat från Datainspektionens webbsida:

Privat och offentlig verksamhet kan stödja sig på olika rättsliga grunder

Privata företag, föreningar och andra organisationer

Företag, föreningar och organisationer i privat verksamhet kommer främst att använda grunderna
samtycke
avtal
rättslig förpliktelse
intresseavvägning

Intresseavvägning
Den rättsliga grunden intresseavvägning innebär att ni får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke i vissa fall. Men bara om era intressen väger tyngre än den registrerades, om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

För att ni ska få behandla personuppgifter efter en intresseavvägning krävs det att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.

Exempel på berättigat intresse:
Förhindra bedrägerier: Behandling av personuppgifter som är absolut nödvändig för att förhindra bedrägerier utgör ett berättigat intresse.

Direktmarknadsföring: Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse.

Obs! Ni måste alltid upphöra med direktmarknadsföring om den registrerade invänder mot behandlingen.

Obs! Var tydlig med varför personuppgifterna ursprungligen samlades in och se till att de inte används i något annat syfte.

Miljöpolicy

Dipix Film och TV AB erbjuder kostnadseffektiva och ändamålsenliga produktioner som med hänsyn till miljö och ekonomi produceras digitalt med låg energiförbrukning samt alstra minsta möjliga avfallsmängd.

• Vi använder produktionsmetoder som i största möjliga mån är resurssnåla och skonsamma för miljön och vi prioriterar leverantörer som ur miljösynpunkt sammanvägt med ekonomis hänsyn använder de bästa processerna.

• Gällande miljölagstiftning och andra regler ses som minimikrav för företaget och vi har som mål att överträffa kraven från lagar och branschens allmänna miljömål.

• Vi dokumenterar, upprätthåller och reviderar med jämna mellanrum vår miljöpolicy samt håller denna information tillgänglig för anställda och allmänheten.

• Vi utarbetar konkreta miljömål och handlingsplaner och har som långsiktigt mål att utveckla all verksamhet till varaktig och hållbar produktion.

• Vi ska utarbeta beredskapsplaner för att säkerställa att effekterna av oavsiktliga utsläpp blir så begränsade som möjligt.

• Vi arbetar vi för användning av digitala leveranser så att den totala miljöbelastningen minskar.

• Vi sörjer för att anställda och samarbetspartners har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljökrav som är förknippade med var och ens arbetsuppgifter. Detta gör vi genom att informera och engagera i miljöfrågor. Vi bedriver också verksamheten på ett sådant sätt att våra medarbetares säkerhet och hälsa inte äventyras.

• Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra och utveckla vår miljö.

Artist & Event

Robert Gustafsson

Maila oss på info@dipix.se eller ring oss på 070-4132585 för mer info om bokning och arrangemang.

dipix-logo-black

Robert Gustafsson – skådespelare och komiker som har utsetts till Världens roligaste man av svenska folket i SVT:s program Folktoppen. Som liten ville Robert Gustafsson bli skrothandlare, men ödet ville annorlunda. Hans eget mod och nyfikenhet gjorde att han “öppnade dörrar som andra trodde var stängda” och på så sätt öppnade sig helt andra möjligheter och han gjorde vissa avgörande vägval.

Roberts föreläsning Från vaggan till deadline handlar om att våga! Och att tro på sig själv! Att våga öppna dörrar som verkar stängda, och att framför allt – våga se vad som finns bakom dörren! Gå igenom den och se vad som väntar på andra sidan.

Denna föreläsning är humoristisk, inspirerande, entusiasmerade och till viss del utmanar den sin publik att fundera på sin egen tillvaro.

År 2004 vann Robert en Guldbagge för Bästa manliga huvudroll för sin enastående rollprestation i ”Fyra nyanser av brunt”. Robert har blivit hyllad över hela världen för sin fantastiska rollprestation som ”Allan Karlsson” i Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (filmen är den största svenska succén någonsin och har sålts till 52 länder). För den rollen blev han även nominerad till Guldbagge för Bästa manliga huvudroll.